()

Slakken: nut in de tuin, indicaties en holistisch beheer door reorganisatie van de omgeving

wat heb je aan slakken?

In dit artikel zal ik beginnen met het delen van alle voordelen die slakken met zich meebrengen voor de tuin en voor elk ecosysteem in het algemeen, waardoor ze zo nuttig zijn.

Vervolgens stel ik voor dat je kijkt naar slakkenpopulaties als indicatoren voor de gezondheid van je bodem en wat de verschillende ‘syndromen’ zijn waar een overpopulatie van slakken op kan wijzen.

Tot slot zullen we verschillende oplossingen onderzoeken voor het onderliggende probleem dat verantwoordelijk is voor deze overbevolking!

Schimmels en slakken die RCW verteren
Inhoud verbergen

Voordat je verder leest, als je op dit moment op zoek bent naar manieren om slakken in de tuin te bestrijden, raad ik je aan eerst het onderstaande artikel te lezen (“slakken bestrijden”) en daarna terug te komen en dit artikel te lezen.

Slakkenbestrijding: samenvatting en videotests

1. Wat heb je aan slakken in de tuin?

een slak degradeert brf

Waar zijn slakken goed voor in de tuin?

Net als alle inheemse levende wezens speelt de naaktslak een essentiële en onvervangbare rol in een natuurlijk ecosysteem. Net als de bij in een andere omgeving draagt de slak bij aan het evenwicht, de stabiliteit en de veerkracht van de biotoop waartoe hij behoort. Het nut is gebaseerd op een aantal factoren, die ik hieronder zal noemen:

 

a) Nut 1: de slak heeft een spijsverteringsfunctie

humus, wat duidt op grond met een goed verteringssysteem

Alleen digestion de la celluloseschimmels en naaktslakken kunnen de cellulose van nauwelijks dode planten verteren voordat andere organismen (insecten, springstaarten, enz.) zich ermee gaan bemoeien.. Alleen zij hebben deze verteringscapaciteit.

Onder normale omstandigheden wordt de vertering van organisch materiaal in de eerste fase van de afbraak voornamelijk uitgevoerd door schimmels.

Slakken maken deel uit van de levende organismen die het spijsverteringsstelsel van de tuin vormen. Het hebben van een bodem met een goed functionerend verteringssysteem (een groot aantal specifieke macro- en microfauna) is een essentiële voorwaarde voor een succesvol kwaliteitsgrondHierdoor kunnen voedingsstoffen en mineralen goed circuleren en met name de wortelsystemen van je planten bereiken (die dus in goede gezondheid verkeren). in betere conditie, minder vatbaar voor ziektes en productiever).

– Door deze activiteit, het afbreken van organisch materiaal, kunnen ze een belangrijke rol in het reguleren van pathogene schimmels. Bladeren die geïnfecteerd zijn door dit type schimmel worden bij voorkeur gekozen door naaktslakken (de biochemische mechanismen die aan de basis liggen van deze detectie zijn nog niet volledig begrepen). De slakken zullen deze zieke bladeren opeten voordat de ziekteverwekker zich in grote mate kan ontwikkelen, met name voordat de versterkende verschijnselen van rotting en oxidatie van dit organisch materiaal optreden. Maar bovenal verteren slakken de reproductieve sporen van deze pathogene schimmels!

b) Nut 2: de slak bewerkt de grond

Een naaktslak belucht en bewerkt de grond

 • Slakken helpen de grond te binden en te hydrateren met hun slijm (dat ze nodig hebben om te bewegen). De aanmaak van dit slijm is mogelijk doordat de slak vocht uit de omgeving opvangt, waardoor het water naar het bodemoppervlak wordt geleid.

 

 • Overdag, wanneer de slakken zich ondergronds verstoppen in de droge lucht, helpen de kleine galerijen die ze graven omde grond te beluchten.

c) Voordeel 3: de naaktslak helpt mycorrhiza’s zich te vermenigvuldigen

micorrizza

Paddenstoelen zijn zijn favoriete voedsel en omdat de slak sporen van paddenstoelen niet verteert (behalve die van de overgrote meerderheid van pathogene schimmels!), stoot hij ze af in zijn uitwerpselen. Het milieu dat gevormd wordt door de uitwerpselen van de slak is zeer bevorderlijk voor de ontwikkeling van deze sporen tot paddenstoelen (zie het verhaal “Truffels en slakken” van Hervé Coves, dat dit heel goed illustreert).

Door op deze manier schimmelsporen te verspreiden, spelen slakken een sleutelrol in de ontwikkeling en vermenigvuldiging van mycorrhizae. Deze mycorrhizae zijn symbioses tussen plantenwortels en schimmels in de rhizosfeer van de bodem, die essentieel zijn voor de plant (nematoden en protozoa voeden zich met de schimmels en de uitwerpselen van de schimmels voeden de plant) en voor de bodem in het algemeen.

Robin

Als enthousiaste experimentele groenteteler had ik tijdens mijn eerste 2 jaar groenteteelt enorme problemen met slakken;

Niets (eierschalen, as, enz.) leek te werken...

Terwijl, als we het internet moeten geloven, alle zou moeten werken...

Kortom, geconfronteerd met een duidelijk probleem van verkeerde informatie, besloot ik actie te ondernemen: ik testte alle beroemde "slakkenbarrières", zodat ik een heldere geest had en wist wat ik moest doen;

Ik heb mijn (13) tests gefilmd (hier, in het Frans)

De resultaten waren glashelder: niets kon de weg van slakken effectief blokkeren, behalve:

- Water, Voor gebruik in greppels van minstens 5 cm diep en 10 cm breed;

- Koper, bij verticaal gebruik, als de hoogte minstens 7 cm is;

Dus probeerde ik verschillende koperen barrières uit om mijn moestuin te beschermen;

Na een dozijn tests werd de "wonderbarrière" geboren : slakkennet, dat redde mijn motivatie om door te gaan met mijn moestuin.

 

Het werkte zo goed dat ik vond dat ik het voor iedereen beschikbaar moest maken;

En nu, na dit ondernemersavontuur, is het anti-slakkennet te koop!

Hier vindt u meer informatie, en test het 30 dagen thuis.

natuurlijke slakkenkorrels
Slakkenwerende planten
slakbestendig koper
oppervlaktecompostering
holistisch slakkenbeheer
roofdieren van slakken
slakkenkorrels om te vermijden

II. Slakken als indicator voor de gezondheid van je bodem

anti lumaca


Voorwaarden :
Zoals we in het eerste deel zagen, moeten we onthouden dat :

  • Naaktslakken en bepaalde schimmels zijn de enige organismen die plantaardige cellulose kunnen afbreken in de vroege stadia van afbraak.
  • In een evenwichtige omgeving wordt deze afbraak voornamelijk uitgevoerd door schimmels.
  • Schimmels voeden zich voornamelijk met lignine, dat zeer aanwezig is in hout.
  • Bodemschimmels zijn een van de favoriete voedingsmiddelen van slakken.

 

1. bodemschimmels zijn niet in voldoende grote hoeveelheden aanwezig:

micorrizza

Gevolgen:

 • Het organische materiaal in de vroege stadia van afbraak zal niet voldoende verteerd worden, waardoor slakken op het toneel zullen verschijnen om dit tekort aan te vullen (zie hieronder voor meer informatie over dit onderwerp).

 

 • Aangezien het favoriete voedsel van de slakken (schimmels) niet langer in de bodem te vinden is, zal een eerlijke verdeling tussen een dieet op basis van bodemschimmels en organisch materiaal in de vroege stadia van afbraak plaatsmaken voor een evenwichtiger dieet. concentratie van gastropoden om dit organisch materiaal te verteren (Naaktslakken zullen gretiger zijn om je planten aan te vallen).

 

2. Er is te veel organisch materiaal in de vroege stadia van afbraak:

(en de bijdrage van dit materiaal is recent en volgt geen continuüm, zoals het geval is in een natuurlijk ecosysteem zoals een bos)

koude oppervlaktecompostering

Gevolg:

 • De paddenstoelen alleen zullen niet in staat zijn om het te verteren, dus zullen ze op natuurlijke wijze worden aangevuld door een toevloed van slakken: het “voedsel” dat niet door de paddenstoelen wordt gegeten is voedsel dat beschikbaar is voor de slakken, die zich daarom in grotere aantallen zullen voortplanten. De aanwezigheid van een soort in een omgeving wordt van nature gereguleerd door de verhouding “hoeveelheid voedsel beschikbaar voor deze soort”/”hoeveelheid roofdieren van deze soort”.

3. Integendeel, een gebrek aan organische stof in de bodem aan het begin van de afbraak

(Te veel onkruid wieden, bijvoorbeeld)

Gevolgen:

 • Minder schimmels in de bodem, het favoriete voedsel van de slakken (minder voedsel)
 • Niet genoeg alternatieve “prooien” voor slakken op je planten

4. Je mulch is te nat :

Mulchen tussen rijen slaplanten

Gevolg:

Het bevordert de aanwezigheid van slakken en hun bewegingen (ze hebben vocht nodig om slijm te produceren).

5. Een gebrek aan natuurlijke roofdieren :

een roofdier van de carabideslak

Gevolg:

Roofdieren zijn essentieel voor het duurzaam reguleren van slakkenaantallen binnen een ecosystem. Volgens de verhouding “prooi” / “roofdier” geldt dat hoe meer slakken er zijn, hoe meer ze zich zullen ontwikkelen (voortplanten), waardoor hun aantal actief zal worden gereguleerd.

 

III. Hoe kan het milieu op lange termijn opnieuw in evenwicht worden gebracht?

(belangrijkste middel voor holistisch slakkenbeheer)

Elk antwoord wordt gegeven met verwijzing naar elk symptoom (weergegeven door het sectienummer) gedefinieerd in deel II.

 

1. Slakkenbestrijding door (holistische) herschikkingen als reactie op de symptomen in sectie 1 deel II: te weinig schimmel.

brf voor holistisch slakkenbeheer

Korte termijn :

 • Voed slakken door oppervlaktecompostering (ik schreef een specifiek artikel over dit onderwerp
  hier
  ) of met gave planten die speciaal voor hen zijn geplant en waar ze de voorkeur aan geven.
 • Bescherm je meest gevoelige planten met effectieve maar onschadelijke (voor zowel slakken als bodemleven) slakkenwerende barrières (of afstotende planten): als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp, zijn deel 4 en 5 van dit artikel hieraan gewijd. .

Lange termijn :

 • Stimuleer het duurzame herstel van bodemschimmels. Om dit te bereiken stelt Hervé Coves voor om lignine (het belangrijkste voedsel van schimmels, zoals te zien in deel I) opnieuw in het milieu te introduceren. Een goede oplossing is om RCW in de tuin te introduceren (bijvoorbeeld door het te mulchen). Op de korte termijn zal dit de ontwikkeling van slakken stimuleren (dit is deel 2 van deel II), maar op de lange termijn zullen de schimmels zich weer in groten getale vestigen, wat het systeem weer in evenwicht zal brengen (oplossing van de twee deelproblemen in deel 1) en het is waarschijnlijk dat het aantal slakken zich zal stabiliseren en uiteindelijk zal afnemen.

 

 • Stimuleer devestiging van natuurlijke roofdieren als aanvulling.

 

2. Slakkenbestrijding door (holistische) herontwikkeling als reactie op de symptomen in sectie 2 deel II: te veel organisch materiaal

oppervlaktecompost in kleine hoeveelheden voor slakken

Het is aan om de hoeveelheden van deze organische stof die op bodemniveau aanwezig zijn te verminderen:

 • Ofwel verwijder je een deel van dit organisch materiaal uit het systeem en introduceer je het opnieuw in kleine doses op de lange termijn.
 • Of vervang deze hoeveelheid organisch materiaal door een ligninerijk materiaal, zoals RCW, ook weer in kleine hoeveelheden om de golven van slakken te vermijden die dit in de eerste paar seizoenen kan veroorzaken.
 • Je kunt ook de meer algemene methoden uit hoofdstuk 1 toepassen.

3. Slakkenbestrijding door (holistische) herontwikkeling als reactie op de symptomen in sectie 3 deel II: te weinig organisch materiaal

een tuin van onbegroeid hoog gras

In dit geval gelden dezelfde antwoorden als in deel 1. Probeer daarnaast het aantal percelen dat wordt gewied te verminderen (en gebruik vooral nooit gewasbeschermingsmiddelen!).

4. Slakkenbestrijding door (holistische) herschikkingen als reactie op de symptomen in sectie 4 deel II: strooisel te vaak nat

 • Probeer‘s ochtends water te geven in plaats van ‘s avonds (wanneer het vocht ‘s nachts wordt vastgehouden, wanneer slakken het meest actief zijn), en je zult snel resultaat zien!
 • Verwijder af en toe (in het vroege voorjaar wanneer de slakken erg actief zijn) de mulch van je moestuin, die de neiging heeft om al het vocht vast te houden.

5. Slakkenbestrijding door (holistische) herontwikkeling als reactie op de symptomen in sectie 5 deel II: gebrek aan natuurlijke vijanden

mucchio di foglie morte riccio

De vestiging van natuurlijke roofdieren aanmoedigen:

Deel V van deze samenvatting
deze samenvatting
de verschillende natuurlijke vijanden van slakken (egels, loopkevers, padden, enz.) en tips om ze in je tuin te verwelkomen.

 

Conclusie:

Slakken zijn essentieel voor het evenwicht van natuurlijke ecosystemen, waar hun aantallen op natuurlijke wijze worden gereguleerd. Aangezien je tuin een aanpassing is van een oorspronkelijke natuurlijke biotoop, is het normaal dat de slakkenpopulaties die zich daar seizoensgebonden ontwikkelen, gedereguleerd lijken. Om het evenwicht te herstellen is het essentieel om op lange termijn te werken, door de omgeving volledig te herstructureren.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om te lezen 😊 Ik hoop dat dit artikel je heeft geïnteresseerd en dat je dingen hebt geleerd waarvan je denkt dat ze nuttig zijn. Aarzel niet om me te laten weten wat je denkt in de comments. Ik ben altijd geïnteresseerd in wat je te zeggen hebt, want het kan dit document alleen maar verrijken. Stuur me je ideeën en ik vul dit artikel graag aan om het zo compleet mogelijk te maken.

 

Bronnen :

 

Hoe nuttig was deze post?

Klik op een ster om het te beoordelen!

Gemiddelde waardering / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen! Beoordeel dit bericht als eerste.

Het spijt ons dat dit bericht niet nuttig voor je was!

Laat ons deze post verbeteren!

Vertel ons hoe we deze post Kunnen verbeteren?

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *